The New Normal : Life with Covid-19

ตั้งแต่โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังเชื้อไรวัสโควิด – 19 อย่าลืมว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเอง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่ผลิตออกมา และทุกคนก็ตระหนักดีว่าเชื้อไรวัสนี้ เป็นเชื้อไรวัสที่สามารถแพร่กระจายได้ไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามความร้ายแรงของเชื้อไรวัสนี้ 

มีการล็อกดาวน์มากมายในหลายเมืองและหลายประเทศ การกักตัวและเว้นระยะห่างทางสังคม ประกาศสภาวะเคอร์ฟิว การ ปิดบริษัทชั่วคราว ได้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพื่อให้มีมาตรการ การป้องกัน ในแต่ละประเทศ แม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด19 ในแต่ละประเทศนั้นจะมีจำนวนลดลงและเสถียนในขณะนี้ แต่เราไม่ลืมว่าไวรัสนี้ยังคงซ่อนอยู่ ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าเราต้องเตรียมพร้อมและรับมือกับการระบาดตลอดเวลา ในขณะเดียวกันนี่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “วิถีชีวิตใหม่” สำหรับทุกคน หรือที่เรียกว่า “The New Normal”

The world has started changing rapidly after the Covid-19 outbreak and we must never forget what this pandemic has taught us. There are currently still no vaccines or cures that have been proven effective towards this virus and we all know how quickly it can spread. Therefore, we must not underestimate the power of this virus.

A lot of lockdowns, quarantines, social-distancing, isolation, curfews and shut-downs have been going on around the world to provide protective measures within each country. Although the numbers in Thailand might be looking stable at the moment, we must not forget that this virus is still lurking around. So bear in mind that we must be prepared to respond to outbreaks at all times. In the meantime, this is rather the beginning of the new normal for everyone.

1. Digital Approach – เข้าถึงโลกดิจิทัล

การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ และการสั่งซื้อของออนไลน์ ในยุคนี่ ก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เราห่างไกลจากเชื้อโรค และหยุดการแพร่กระจายของไวรัส ให้ได้มากที่สุด ในยุคของดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Communicating digitally, joining conference calls, ordering take-out and shopping online is essential in order to distance ourselves and stop the spread of the virus as much as possible. As the digital era ages, online platforms will continually be developed to meet the convenience of effective work and efficiency.  

2. Masks and Alcohol – ป้องกันและรักษาความสะอาด

มาก่อนเสมอ การรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรปฏิบัติอย่างจริงจังที่สุด และควรจะดำเนินการตลอดเวลา โดยเฉพาะในที่สาธารณะ และในขณะที่ข้อจำกัดต่างๆ ที่ทางรัฐบาล กำลังผ่อนคลายลงอย่างช้าๆ นั้น เราก็ควรมีป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ต่อตนเองและสังคมเสมอ

Health should come before anything else. Maintaining hygiene is the most practical thing to do and implementing these hygiene measures is crucial and must be carried out at all times, especially in public. While restrictions are slowly easing, we must keep up with aggressive public health standards.

3. E-Wallet Payments – สังคมไร้เงินสด

การทำธุรกรรมทางการเงินและการชำระเงินแบบออนไลน์นั้น ได้มีอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต และการจัดการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น การชำระเงินผ่านทาง E-Wallet ก็เป็นอีกวิธีที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นสังคมไร้เงินสดก็เป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้

Online transactions and payments have been here for a while now. Internet banking, managing financial transactions via an application, e-wallet payments is a lifestyle a lot of us are already familiar with and it’s super efficient. This clearly comes in beneficial at a time like this.

4. Work-Life Balance – สมดุลของชีวิต (Work-Life Balance)

การทำงานจากที่บ้านหรือว่า Work From Home (WFH) ก็ถือว่าเป็นวิถีใหม่ที่เราควรทำความคุ้นเคยไว้ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน กับการใช้ชีวิตส่วนตัวในขณะที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทาง ไป-กลับ บริษัท ซึ่งก็ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น และสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้ทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทในความสำคัญถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก อย่างเช่น ทางบริษัททวิตเตอร์นั้นประกาศให้ พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ หรือว่าถ้ามีความจำเป็นก็สามารถเข้าไปทำงานที่สำนักงานได้เสมอ

Working from home is the new normal life we should be getting used to. It balances out work and life as we don’t need to commute back and forth which saves a lot of time. It is important to create a balance in work and personal life to work at home efficiently. A lot of companies have started the work from home model as companies consider the safety of employees first priority. 

5. Social-Distancing  – ห่างกันสักพัก เว้นระยะทางสังคม

จำกัดการติดต่อแบบตัวต่อตัว ลดการเผชิญหน้าก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด-19 ได้มาก ดังนั้น Social-Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้กลายแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการครบคุมการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง…. ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเว้นระยะทางสังคมนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน

Limiting face-to-face contact is the best way to reduce the spread of Covid-19. Social-Distancing has become a major practice the last few months and will continuously be implemented to control the spread of this virus. It is without doubt, the new normal for everyone.