ท่องเที่ยวไทย ใส่ใจ “สวัสดิภาพช้างไทย”

วันที่่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแถลงการณ์ว่า ในวันที่ 5 มีนาคม จะมีการจัดประชุมที่งาน ITB 2020 ในกรุงเบอร์ลิน โดยเป็นการร่วมมือกันของทั่วโลก เพื่อตระหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นและกระตุ้นให้เกิดความห่วงใยให้กับช้างทั่วโลกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ครั้งแรกของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชุม “Elephant Wellbeing” ในงาน World Travel Market WTM 2019 จัดขึ้นในเมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อช้าง ในประเทศไทย 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการททท. ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ – ยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกา กล่าวว่าททท. ตระหนักถึงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับช้าง นักท่องเที่ยวและสื่อในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกันอภิปรายในครั้งนี้

“ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถพูดคุยกันถึงภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะได้ช่วยกันหาวิธีและร่วมมือกันเดินหน้าสู่แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากขึ้น ในการดูแลอนุรักษ์ช้าง ภายใต้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทั่วโลก”

ททท. ได้มีการปรับปรุงสวัสดิภาพช้างอย่างจริงจังและเพิ่มความพยายามมากขึ้นเรื่อยๆในปีพ. ศ. 2562 โดยได้จัดกิจกรรม ‘Elephant Experiential Learning Trips’ ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 17 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อที่มาจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ทริปครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ตรงที่ Elephant Haven จังหวัดกาญจนบุรี Green Elephant Sanctuary Park จังหวัดภูเก็ต อุทยานช้างพังงา จังหวัดพังงา ฟาร์มช้างภัทร จังหวัดเชียงใหม่  Into the Wild Elephant Camp จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลช้าง – ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง

ทริปครั้งนี้ส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยซึ่งส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ช้างไทย

  • กำหนดมาตรฐานสำหรับปางช้าง โดยมีมาตรการการตรวจสอบอย่างละเอียด
  • กำหนดมาตรฐานการเลี้ยงช้างโดยซัพพลายเออร์และผู้ดูแล
  • สร้างโปรแกรมการฝึกช้างที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนค่ายช้าง
  • จัดการประชุมสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับการดูแลช้าง
  • ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยวและสร้างช่องทางในการรายงานหากพบเจอการล่วงละเมิดช้าง

ในการประชุม WTM 2019 ในเมืองลอนดอน ตั้งแต่4 ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 ทางททท.ได้จัดสรรพื้นที่ในการหารือกับสมาคมช้างไทย เพื่อพบปะและพูดคุยในหัวข้อ  ‘Elephant Wellbeing’ roundtable’ เป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ททท.ยังวางแผนที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อที่มากจากยุโรป นอกจากนี้ยังผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ อย่างเช่นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการดูแลช้างในประเทศไทย

ที่มา: TAT