ททท.ไกด์นักท่องเที่ยว How to เที่ยวไทยอย่างไรให้ปลอดเชื้อโควิด-19

ก่อนการออกเดินทาง

– ปฏิบัติตามกฏอย่างเครงครัด ในการตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน

– นักท่องเที่ยวที่แสดงอาการของ COVID-19 ได้แก่ ไอ จาม น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก อาจได้รับการประเมินอาการเบื้องต้น และได้รับการรักษาจากแพทย์เพิ่มเติม โดยแนะนำให้ชะลอการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส

ขณะขึ้นเครื่องบิน และเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย

– ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ ล้างด้วยสบู่หรือใช้เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ

– ผู้โดยสารทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบิน

– ผู้โดยสารที่แสดงอาการของอาการ COVID-19 จะต้องถูกกักตัวแยกออกจากผู้โดยสารทั่วไปขณะอยู่บนเครื่องบินและจะถูกนำไปพบแพทย์ เพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

– ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อจำกัด เพื่อควบคุมการติดเชื้อบนสายการบิน

– ปฏิบัติตามกฏอย่างเครงครัด ในการตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้น โดยการวัดอุณหภูมิของร่างกายและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเดินทางและข้อมูลการติดต่อของผู้เดินทาง

– นักท่องเที่ยวที่นั่งใกล้กับผู้ต้องสงสัย จะถูกติดตามเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค

– นักท่องเที่ยวที่มีอุณหภูมิของร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีอาการระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติ หรือแม้กระทั่งมีประวัติของการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการกักตัวและการรักษาอาการทันที

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

-ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย โดยการล้างมือด้วยสบู่บ่อยหรือใช้เจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

– ปฏิบัติตามการตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นที่ตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเที่ยวที่แสดงอาการของอาการ COVID-19 จะต้องได้รับการตรวจและรักษาเพิ่มเติม

– นักท่องเที่ยวควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทาง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่เป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด

– หากนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สบาย ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติการเดินทาง

– สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672 หรือตำรวจท่องเที่ยว โทร 1155

– นักท่องเที่ยวสามารถติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ TAT Newsroom (www.tatnews.org) และกรมควบคุมโรค

ที่มา: TAT