ชี้พิกัดปลอดสาร PM 2.5 ในไทย

อย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้สถานกาณ์ PM 2.5 ในไทยยังคงไม่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากมลพิษที่เกิดจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเผาขยะ ฯลฯ  

Particulate Matter 2.5 (PM2.5) คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมกว่า 20 เท่า หลายคนยังคงไม่ทราบว่า PM 2.5 อันตรายต่อร่างกายเพียงใด ฝุ่นขนาดเล็กชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายลงไปถึงระบบหายใจส่วนล่างของคนเรา ไปยังปอด ถุงลม หรือแม้แต่เส้นเลือดฝอย ส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ซึ่งอาจอันตรยถึงขึ้นทำให้เป็นมะเร็งปอดได้

PM 2.5 ได้กระจายทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคกลาง และ ภาคเหนือ แต่ถ้าใครเสิชค่า PM 2.5 ในภาคใต้ จะพบว่าแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เป็นสีเขียว ปลอดสารพิษ เนื่องจากฝนที่ตกกระจาย อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะ PM 2.5 ไม่เคยปราณีใคร เราต้องป้องกันตัวเองจากฝุ่นอันน่ากลัวนี้ โดยการใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการลดมลพิษ หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น ต่างจังหวัดควรงดการเผาขยะแบบจริงจัง มลพิษสามารถลดลงได้โดยการร่วมมือกันของคนไทยทั้งประเทศ อย่าปล่อยให้สารพิษเหล่านี้ทำลายคุณภาพชีวิต และ สุขภาพของเราได้

จองที่พักภูเก็ตกับ Favstay

BOOK NOW !