สวดมนต์ข้ามปี ๖๓ ณ วัดสระเกศฯ

สำหรับใครที่ชอบไปเค้าท์ดาวน์ที่วัด หรือ ที่เรียกกันว่าสวดมนต์ข้ามปีนั่นเอง ปีนี้ขอเชิญชวนกันไปสวดมนต์ข้ามปีกันที่วัดสระเกศฯ ที่เรารู้จักกันในชื่อของ “วัดภูเขาทอง” 

วัดภูเขาทอง

การสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ปีใหม่ เริ่มขึ้นจากประเพณีนิยมการสวดมนต์ในวันขึ้นปีใหม่ของไทย นั่นก็คือ “วันสงกรานต์”

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

การสวดมนต์ข้ามปีที่จัดขึ้นที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถือเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ข้ามปี จนกลายเป็นที่นิยมและแพร่หลาย ตั้งแต่อดีตจถึงปัจจุบันในเวลาต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ คณะสงฆ์วัดสระเกศ ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงจัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

สวดมนต์ข้ามปี ๖๓
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา ๒๒.๓๐ น

 • พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน

ณ พระอุโบสถ

 • พิธีกรอาราธนาศีล
 • ประธานสงฆ์ให้ศีล
 • พิธีกรอาราธนาพระปริตร
 • เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

เวลา ๒๓.๕๐ น.

 • เจริญจิตภาวนา

เวลา ๐๐.๐๐ น.

 • พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)
 • ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
 • รับแจกน้ําพระพุทธมนต์
 • เสร็จพิธี

วันพุธ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๐๐ น.

 • พิธีทําบุญตักบาตร บริเวณถนนหน้าตำหนักสมเด็จฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
 • พิธีบรรจุแผ่นดวง
 • ประพรมน้ําพระพุทธมนต์
 • เสร็จพิธี